logo

Yazılı Sınavlarda Uygulanacak Kurallar (TR)

BİLKENT ÜNİVERSİTESİ

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Yazılı Sınavlarda Uygulanacak Kurallar

 1. Sınavlar ilgili öğretim elemanı koordinasyonunda ve sorumluluğunda sınav gözetmenleri tarafından yapılır.
 2. Sınavda görevli gözetmenler sınavdan en az 10 dakika önce salonda hazır bulunmalıdır.
 3. Sınav oturma düzeni ilgili öğretim elemanı veya sınav gözetmeni tarafından belirlenmeli, sınav esnasında ek kağıt verilip verilmeyeceği ve sınav süresi sınav başlamadan önce duyurulmalıdır.
 4. Öğrencilerin sınav başlama saatinde sınav salonunda hazır bulunmaları gerekmektedir. Sınav başladıktan sonra sınav salonuna giriş yapan öğrencilerin sınava alınıp alınmayacağına ilgili öğretim elemanı karar verir.
 5. Gözetmen gerekli durumlarda sınav başlamadan önce veya sınav esnasında kimlik kontrolü yapabilir. Sınav esnasında öğrencinin kimliğindeki bilgiler sınav kağıdındaki bilgiler ile karşılaştırılmalıdır. Sınav esnasında sınav gözetmeni tarafından oturma düzenini gösteren ve öğrenciler tarafından imzalanan bir yoklama kâğıdı sınıfta dolaştırılmalıdır. Yoklama kağıdındaki imza sayısı toplam sınıf mevcuduyla sınav bitmeden önce karşılaştırılmalı ve yoklama kağıdı sınav gözetmeni tarafından imzalanarak tüm sınav belgeleriyle birlikte sınav sonunda ilgili öğretim elemanına teslim edilmelidir.
 6. Öğrenciler, sınavlarda öğrenci kimlik kartı veya kimliğini teşhise yarayacak kimlik belgelerini yanlarında bulundurmak zorundadırlar. Kimlik belgesi bulunmayan öğrenci sadece ilgili öğretim elemanı veya sınav gözetmeninin kendisini teşhis etmesi durumunda sınava alınır. Bu durum sınav yoklama kâğıdında belirtilmelidir.
 7. Öğrencilerin sınavlarda oturma düzenleri öğretim elemanı veya sınav gözetmeni tarafından değiştirilebilir. Öğrenciler sınav düzenine ve talimatlara uymak ile yükümlüdürler. Aksine bir davranışta bulunan öğrenciler sınav salonundan çıkartılmalıdır. Öğrencinin davranışı hakkında öğretim elemanı ve gözetmen tarafından bir tutanak tutularak Dekanlık Ofisine teslim edilmelidir. Örnek tutanaklara Mühendislik Fakültesi internet sayfasından erişebilirsiniz (Link).
 8. Sınav sırasında, öğretim elemanı tarafından kullanılmasına izin verilmiş bir kaynak (ders notu, kitap, bilgisayar, tablet, cep telefonu, akıllı saat, kulaklık, hesap makinesi vb.) dışında herhangi bir yazı ve/veya kaynak, cihaz, vb. bulunması, başka bir öğrencinin sınav kağıdına bakılması veya sınav kağıdının başka bir öğrenciye gösterilmesi yasaktır. Ayrıca, kalem, silgi gibi araç ve gereçlerin öğrenciler arasında alışverişinin sınav gözetmeninden izinsiz yapılması da yasaktır.
 9. Sınav sırasında öğretim elemanı tarafından kullanılmasına izin verilmemiş bir kaynağın (ders notu, kitap, bilgisayar, tablet, cep telefonu, akıllı saat, kulaklık hesap makinesi vb.) kullanımı nedeniyle kopya çekildiğine dair bir şüphe oluşması durumunda, öğretim elemanı veya sınav gözetmeni ilgili kaynağı öğrenciden almalı ve sınav kağıdının o andaki halinin fotoğraflarını çekmelidir. Öğrencinin sınavına kaldığı yerden devam etmesine izin verilmelidir. Sınav bitiminde öğrencinin kopya çektiğinden şüphelenilen kaynak eğer cep telefonu, tablet, akıllı saat veya hesap makinesi benzeri bir aygıt ise ilgili aygıtın ekranının öğrenci tarafından açılması sağlanarak aygıtın açık olan uygulamalarının içerisinde kopya şüphesi doğuran nitelikte olanlarının fotoğrafları öğretim elemanı veya sınav gözetmeni tarafından çekilmelidir. Eğer öğrenci ilgili aygıtı açmayı reddederse, bu durum tutanak altına alınmalıdır. Eğer kopya şüphesine neden olan kaynak başka bir nitelikteyse, bu kaynağın şüphe uyandıran yerlerinin fotoğrafları yine öğretim elemanı veya sınav gözetmeni tarafından sınav esnasında veya sonrasında çekilmelidir. Kopya şüphesi ile ilgili olarak öğretim elemanı ve gözetmen tarafından bir tutanak tutulmalı, ilgili kaynaklar öğrenciye teslim edilmelidir. Örnek tutanaklara Mühendislik Fakültesi internet sayfasından erişebilirsiniz (Link).
 10. Sınav sırasında öğrenciler arasında kopya şüphesi oluşması durumunda, ilgili tüm öğrencilerin sınav kağıtlarının fotoğrafları çekilmeli, gerekli görüldüğü takdirde öğrencilerin yerlerini değiştirilmelidir. Öğrencilerin sınava kaldığı yerden devam etmesine izin verilmelidir. Sınav bitiminde kopya şüphesi ile ilgili olarak öğretim elemanı ve gözetmen tarafından bir tutanak tutulmalıdır. Örnek tutanaklara Mühendislik Fakültesi internet sayfasından erişebilirsiniz (Link).
 11. Sınav esnasında öğrencilerin üzerinde veya sınav masasının üstünde veya altında herhangi bir yerde cep telefonu ve/veya akıllı saat bulundurmaları yasaktır. Üzerinde veya sınav masasının üstünde veya altında cep telefonu veya akıllı saat tespit edilen öğrenciler için Madde (9)’daki süreç uygulanmalıdır. Öğrenciler, sınav salonuna yanlarında getirdikleri tüm elektronik cihazları (öğretim elemanı tarafından sınavda kullanılmasına izin verilenler dışındakiler) kapalı halde ağzı kapalı çantaların içinde tutabilirler. Şüpheli durumlarda sınav gözetmeni, öğrencinin üzerinde telefon ve/veya akıllı saat bulunup bulunmadığını kontrol edebilir.
 12. Sınavlarda öğrencilerin sınav salonunu terk etmesi ile ilgili kurallar ilgili öğretim elemanı tarafından belirlenir. Öğrenciler sınav yoklama kâğıdını imzalamadan ve sınav kağıtlarını teslim etmeden sınav salonunu terk edemezler.
 13. Sınav kâğıdını teslim ederek salonu terk eden öğrenci, sınavın bitiminden önce salona tekrar giremez. Bu kurallara uygun davranmayan öğrenciler hakkında tutanak tutulmalıdır.
 14. Başka bir öğrencinin yerine sınava giren ve/veya kendi yerine başkasını sınava sokan öğrenciler hakkında tutanak tutulmalıdır.
 15. Bu kurallara uymayan öğrenciler hakkında 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili hükümleri uygulanır.
 16. Sınav görevine gelemeyecek olan gözetmenlerin en az bir gün önceden ilgili Bölüm Başkanlığına mazeretlerini bildirmeleri gerekir.
 17. Sınav gözetmenlerinin kişisel elektronik cihazlarını (cep telefonu, akıllı saat, dizüstü bilgisayar vb.) sınav süresince kullanmamaları ve sınıfı dikkatlice izlemeleri gerekir.
 18. Bilkent Üniversitesi Yazılı Sınavlarda Uygulanacak Kurallar’a Mühendislik Fakültesi internet sayfasından erişebilirsiniz (Link)
Örnek Tutanak (1)
Örnek Tutanak (2)