logo

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği 3. Sanayi Odaklı Bitirme Projeleri Fuarı / The Department of Electrical and Electronics Engineering 3th Industrial Graduation Projects Fair